Ką mokytojams reiškia Vasario 16-oji?

This entry was posted by on Penktadienis, 20 vasario, 2015 at

Lino VaicekauskoVasario 16-oji – tai šalies šventė. Gera gyventi ir dirbti gimtoje šalyje.

Direktoriaus pavaduotoja Virgenija Valaitienė

Vasario 16-oji – svarbi mūsų tautos šventė. Ir tą dieną svarbu, kad iš tiesų švęstume miestuose, gatvėse, aikštėse. Norėčiau palinkėti visiems Lietuvos žmonėms siekti vidinės laisvės, tolerancijos.

Rusų kalbos mokytoja Žana Agafonova

Vasario 16-oji yra be galo svarbi diena Lietuvai. Ji reiškia laisvę ir išsivadavimą. Tai tarsi šalies gimimas iš naujo.

Anglų kalbos mokytoja Inga Mickevičienė

Aš esu lietuvė, labai myliu Lietuvą. Ji gražiausia pasaulyje šalis. „Išsisupus plačiai,/ Vakarų vilnimis,/ Man krūtinę užliek,/ savo šalta banga.“ (Maironis)

Technologijų mokytoja Dalia Montvydienė

Vasario 16-oji – ypatinga diena – Lietuvos gimtadienis. Šią dieną turime prisiminti visus iškilius Lietuvos žmones. Turime džiaugtis, kad esame laisvi, nepriklausomi, galime kalbėti savo kalba, laisvai reikšti mintis.

Chemijos mokytoja Raimonda Dargevičienė

Vasario 16-oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Minėdami šią dieną, mes turime pakankamai motyvų pamąstyti apie vyresniosios kartos politinę kultūrą ir jų drąsą. Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra viena svarbiausių švenčių patriotiškumo jausmą turintiems žmonėms.

Etikos mokytoja Laura Inčerauskaitė

Tai svarbi Valstybei ir kiekvienam jos piliečiui diena (tarp jų ir man). Šventė, simbolizuojanti laisvę.

Kūno kultūros mokytoja Irma Bartninkienė

Kalbino Kamilė Butkevičiūtė, 2e

Comments are closed.