Archive for lapkričio, 2014

Įvyko pirmasis vadovų klubas

Posted by on Penktadienis, 21 lapkričio, 2014

Š.m. lapkričio 19d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko pirmasis mokinių savivaldų  vadovų klubo susirinkimas, organizuojamas Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centro. Jo metu tarpusavyje buvo supažindinti visų mokyklų savivaldų pirmininkai, aptarti aktualiausi švietimo klausimai bei ateities planai.

Mokinių savivaldų vadovai susitikime aptarė Lietuvos moksleivių sąjungos nuomonę dėl standartizuotų testų. Palaipsniui įvertinant standartizuotų testų naudą, Lietuvos moksleivių sąjunga siūlo padaryti juos privalomus visų mokyklų mokiniams, kad jie galėtų žinoti savo gebėjimus bei juos tobulinti su mokytojo pagalba arba savarankiškai, siekiant, kad kiltų bendri šalies moksleivių mokymosi rezultatai.

Diskusija vyko ir kitomis temomis, tokiomis kaip pilietiškumo ugdymas mokykloje – koks jis yra dabar ir kokio tikimės ateityje bei galimybė dalyvauti rinkimuose jaunuoliams nuo šešiolikos metų – už ar prieš? Susirinkimo dalyviai taip pat dalinosi idėjomis bei nusteikę rimtai dirbti kūrė bendrus tikslus.

Taigi vadovų klubo dėka nusimato produktyvaus darbo stiprinimas, pagalba problemų sprendimų ieškojimams bei puiki galimybė kurti bendrus projektus, apjungiančius kelias mokyklas.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokinių parlamento pirmininkė Audra Skuodaitė

vadovu klubas

Gretos Mikalauskaitės, (3c) kūrybiniai darbai

Posted by on Ketvirtadienis, 20 lapkričio, 2014

sypsnys

 

LIETUVOS BROLIAI Į VAINĄ ĖJO

Lietuvos broliai į vainą jojo,
Į vainą jojo, žirgus balnojo.
Karo daina,2012 m
Jok jok, berneli, jok balandėli,
Ar bepanoksi savo pulkelį?

Nokti panoksiu, ginti paginsiu,
Viens Dievas žino, ar besugrįšiu.

Jei nesugrįšiu – raštą rašysiu,
Savo žirgelį aš parsiundysiu.

Išein seselės ant aukšto kalno,
Ant aukšto kalno brolelio laukti.

Parbėg žirgelis, parsvint balnelį –
Kame paliko mūsų brolelis?

Vainoj paliko, nuo kulkos krito,
Devynios kulkos per viršų lėkė.

Devynios kulkos per viršų lėkė.
O dešimtoji – galvelę kirto.

Nukirt galvelę kaip kopūstėlį,
Vertė brolelį kaip ažuolėlį

Kur kūns gulėjo – rožės žydėjo,
O kur kojelės – ten lelijėlės.

Kur kraujas varvėjo – upės tekėjo.
Kur galva krito – ten rūtos dygo.

Simonos Balsevičiūtės kūrybiniai darbai, 3a

Posted by on Pirmadienis, 17 lapkričio, 2014

DSC_0555 DSC_1106 DSC_1580 DSC_0537 DSC_0185 DSC_2554DSC_1993DSC_2175

Tolerancijos diena „Ąžuolyno“ gimnazijoje

Posted by on Pirmadienis, 17 lapkričio, 2014

Lapkričio 10-14 dienomis „Ąžuolyno“ gimnazijos mokiniai ir visa mokyklos
bendruomenė susivienijo prieš neapykantą, pašaipas ir prisijungė prie puikių idėjų, skirtų Tolerancijos dienai.
Etikos pamokose dar kartą buvo priminta, kas yra tolerancija. Visą savaitę ,,Ąžuolyno“ mokiniai nepraleido progos padėti vieni kitiems, praskaidrinti dieną draugui, o gal tiesiog nusišypsoti pažįstamam. Nors tikroji Tolerancijos diena lapkričio 16-a, bet mokykla šiai svarbiai datai skyrė visą savaitę. Penktadienį prie aktų salės visi norintys galėjo pamatyti ir pavartyti „Tolerancijos“ knygą, kurios autoriai buvome mes patys. Mat kiekviena klasė gavo užduotį per klasės valandėles prisidėti prie šios knygos kūrimo, sudėti į ją savo visas mintis bei širdis. Dieną vainikavo susitikimas su LCC tarpkultūrinio ugdymo koordinatore Ella Myer, kuri daugeliui atskleidė, ką reiškia būti mažumos dalimi, jaustis nepritampančiam, kitokiam. Ji taip pat priminė, jog žodžiai yra pats baisiausias ginklas prieš visus žmones. Juk nuo vieno žodžio gali užgesti saulė, kaip sako liaudies patarlė. Publika, kurią sudarė antrų bei trečių klasių mokiniai, stengėsi nors ir nedrąsiai prisidėti prie anglų kalba vykusios diskusijos. Renginys paliko įspūdį visiems dalyviams.
Taigi po tiek daug šiltų akimirkų mūsų bendruomenėje suteikusios savaitės
tikimasi, jog neužmiršime gerbti vieni kitus, tausosime tarpusavio santykius ir tiesiog būsime tolerantiškesni.

Miglė Ružinskaitė, 2c

100_0322 100_0327

Koncertas, skirtas šokių kolektyvo ,,Auštra“ dešimtmečiui paminėti

Posted by on Penktadienis, 14 lapkričio, 2014

Jubiliejui skirtas koncertas prasidėjo gana vėlų lapkričio septintosios vakarą. Nors žiūrovų nebuvo daug, tačiau ištikimiausi gerbėjai: šokėjų tėvai, gimnazijos vadovai, baigę gimnaziją ir šokę „Auštroje“, draugai- visą vakarą šiltai sveikino ir palaikė dešimtmetį švenčiančio kolektyvo
pasirodymą.
Koncerto pradžioje buvo parodytas šokis ,,Eisva mudu abudu“, po kurio būrelio vadovė Loreta Černeckienė pasisveikino su žiūrovais ir pristatė kitus du šokius: ,, Paukšteliai“ ir ,,Gumbinė“ . Po jų šokėjai sėdo pailsėti, o žiūrovams buvo rodomas filmas apie kolektyvą ,,Auštra“, kurį kūrė mūsų gimnazijos mokinys Martynas Bagdonas. Jame matėme ansamblio šokėjus, iš jų imtą interviu. Jie labai gražiai atsiliepė apie vadovę. Filme buvo rodomi vaizdai ir iš šią vasarą
vykusios Respublikinės dainų šventės. Prisiminimai, užfiksuoti videojuostoje, labai visiems patiko, sukėlė malonių emocijų. Kolektyvo pasirodymą tęsė sušokti ,,Folklorinis šokis“, ,,Parovėja“ ir „Kun saka ?“, tada šokėjai atsitraukė į scenos kraštus, o vadovė pakvietė ateiti vyriausiuosius, tai yra ketvirtokus, ir tarė jiems švelnius padėkos žodžius, po kurių jaunieji kolektyvo nariai apjuosė ketvirtokus tautinėmis juostomis, kaip padėkos ir atsiminimo ženklu, o šie tada parodė savo ,,Trejinį susuktinį“. Tai buvo gražiausia koncerto dalis. Kaip atsaką šiam šokiui „Auštra“ padarė siurprizą- sušoko „Lenderį“, apie kurį vyresnieji nieko nežinojo. Pabaigos šokis sujungė visus- ir vyriausius, ir jauniausius kolektyvo narius.
Iškilmingo koncerto pabaigoje savo sveikinimo kalbą sakė gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė, po jos už gražią veiklą kolektyve įvertinti ir diplomais apdovanoti ketvirtokai bei, žinoma, energingoji ansamblio vadovė Loreta Černeckienė.
Tikrai geras, linksmas renginys buvo tą lapkričio pradžios vakarą gimnazijoje- tegu gailisi tie, kas nerado laiko jame būti.

Rokas Armonas, 2a

103_0014 103_0033 IMGP5944 IMGP5965